Styremøte 16. desember 2019

Styremøte, 16.12.2019

Styret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.

Styremøtene er åpne for allmennheten. Saksliste og dokumenter med vedlegg blir lagt ut her omtrent en uke før møtet.

Les mer om styret

Når og hvor

Dato
16.12.2019 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Nye nord Nordbyhagen
  

Sak 86-19 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 21.11.2019_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2019/16-12/Sak 86-19 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 21.11.2019_med vedlegg.pdfSak 86-19 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 21.11.2019_med vedlegg.pdfpdf277020
Sak 87-19 Årsplan styresaker 2020_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2019/16-12/Sak 87-19 Årsplan styresaker 2020_med vedlegg.pdfSak 87-19 Årsplan styresaker 2020_med vedlegg.pdfpdf74968
Sak 89-19 Administrerende direktørs orienteringer.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2019/16-12/Sak 89-19 Administrerende direktørs orienteringer.pdfSak 89-19 Administrerende direktørs orienteringer.pdfpdf46034
Innkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 16.12.2019.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2019/16-12/Innkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 16.12.2019.pdfInnkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 16.12.2019.pdfpdf25937
Sak 83-19 Protokoll fra styremøte 18.11.2019.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2019/16-12/Sak 83-19 Protokoll fra styremøte 18.11.2019.pdfSak 83-19 Protokoll fra styremøte 18.11.2019.pdfpdf49351
Sak 84-19 Rapport pr. november 2019_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2019/16-12/Sak 84-19 Rapport pr. november 2019_med vedlegg.pdfSak 84-19 Rapport pr. november 2019_med vedlegg.pdfpdf1500679
Sak 85-19 Revidering av fullmakter_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2019/16-12/Sak 85-19 Revidering av fullmakter_med vedlegg.pdfSak 85-19 Revidering av fullmakter_med vedlegg.pdfpdf484674

Fant du det du lette etter?