Styremøte 17. februar 2016

Styremøte , 17.02.2016

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
17.02.2016 
Klokkeslett
08:45-14:00
Sted
Nye nord Nordbyhagen
  

Innkalling til møte i styret for Akershus universitetssykehus HF 17.02.2016.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Innkalling til møte i styret for Akershus universitetssykehus HF 17.02.2016.pdfInnkalling til møte i styret for Akershus universitetssykehus HF 17.02.2016.pdf
Sak 01-16 Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF 16.12.2015.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 01-16 Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF 16.12.2015.pdfSak 01-16 Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF 16.12.2015.pdf
Sak 03-16 Rapport 3 tertial 2015.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 03-16 Rapport 3 tertial 2015.pdfSak 03-16 Rapport 3 tertial 2015.pdf
Sak 03-16 Vedlegg 1 Rapport 3.tertial 2015.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 03-16 Vedlegg 1 Rapport 3.tertial 2015.pdfSak 03-16 Vedlegg 1 Rapport 3.tertial 2015.pdf
Sak 03-16 Vedlegg 2 Rapport 3. tertial 2015.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 03-16 Vedlegg 2 Rapport 3. tertial 2015.pdfSak 03-16 Vedlegg 2 Rapport 3. tertial 2015.pdf
Sak 04-16 Ledelsens gjennomgang 3. tertial 2015.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 04-16 Ledelsens gjennomgang 3. tertial 2015.pdfSak 04-16 Ledelsens gjennomgang 3. tertial 2015.pdf
Sak 04-16 Vedlegg 1 ROS analyse 3 tertial 2015.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 04-16 Vedlegg 1 ROS analyse 3 tertial 2015.pdfSak 04-16 Vedlegg 1 ROS analyse 3 tertial 2015.pdf
Sak 04-16 Vedlegg 2 Handlingsplan 3 tertial 2015.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 04-16 Vedlegg 2 Handlingsplan 3 tertial 2015.pdfSak 04-16 Vedlegg 2 Handlingsplan 3 tertial 2015.pdf
Sak 05-16 Vedlegg 1 Årlig melding 2015.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 05-16 Vedlegg 1 Årlig melding 2015.pdfSak 05-16 Vedlegg 1 Årlig melding 2015.pdf
Sak 05-16 Vedlegg 2 Årsmelding 2015 Brukerutvalget Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 05-16 Vedlegg 2 Årsmelding 2015 Brukerutvalget Akershus universitetssykehus HF.pdfSak 05-16 Vedlegg 2 Årsmelding 2015 Brukerutvalget Akershus universitetssykehus HF.pdf
Sak 05-16 Vedlegg 3 Utdrag protokoll fra møte i AMU og Brukerutvalget 25.01.2016.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 05-16 Vedlegg 3 Utdrag protokoll fra møte i AMU og Brukerutvalget 25.01.2016.pdfSak 05-16 Vedlegg 3 Utdrag protokoll fra møte i AMU og Brukerutvalget 25.01.2016.pdf
Sak 05-16 Årlig melding 2015.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 05-16 Årlig melding 2015.pdfSak 05-16 Årlig melding 2015.pdf
Sak 06-16 Utviklingsplan for Akershus universitetssykehus HF 2016-2030 - del I virksomhet.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 06-16 Utviklingsplan for Akershus universitetssykehus HF 2016-2030 - del I virksomhet.pdfSak 06-16 Utviklingsplan for Akershus universitetssykehus HF 2016-2030 - del I virksomhet.pdf
Sak 06-16 Vedlegg Utviklingsplan 2016-2030 Akershus universitetssykehus HF del I virksomhet.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 06-16 Vedlegg Utviklingsplan 2016-2030 Akershus universitetssykehus HF del I virksomhet.pdfSak 06-16 Vedlegg Utviklingsplan 2016-2030 Akershus universitetssykehus HF del I virksomhet.pdf
Sak 07-16 Innspill til Kvinnsland-utvalget.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 07-16 Innspill til Kvinnsland-utvalget.pdfSak 07-16 Innspill til Kvinnsland-utvalget.pdf
Sak 07-16 Vedlegg 1 Innspill til Kvinnsland-utvalget.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 07-16 Vedlegg 1 Innspill til Kvinnsland-utvalget.pdfSak 07-16 Vedlegg 1 Innspill til Kvinnsland-utvalget.pdf
Sak 07-16 Vedlegg 2 Mandat for Kvinnsland-utvalget.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 07-16 Vedlegg 2 Mandat for Kvinnsland-utvalget.pdfSak 07-16 Vedlegg 2 Mandat for Kvinnsland-utvalget.pdf
Sak 08-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 17.12.2015 og 04.02.2016.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 08-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 17.12.2015 og 04.02.2016.pdfSak 08-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 17.12.2015 og 04.02.2016.pdf
Sak 08-16 Vedlegg 1 Protokoll fra styremøte 17. desember 2015.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 08-16 Vedlegg 1 Protokoll fra styremøte 17. desember 2015.pdfSak 08-16 Vedlegg 1 Protokoll fra styremøte 17. desember 2015.pdf
Sak 08-16 Vedlegg 2 Foreløpig protokoll fra styremøte 4 februar 2016.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 08-16 Vedlegg 2 Foreløpig protokoll fra styremøte 4 februar 2016.pdfSak 08-16 Vedlegg 2 Foreløpig protokoll fra styremøte 4 februar 2016.pdf
Sak 09-16 Status og oppfølging av styrevedtak 3. tertial 2015.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 09-16 Status og oppfølging av styrevedtak 3. tertial 2015.pdfSak 09-16 Status og oppfølging av styrevedtak 3. tertial 2015.pdf
Sak 09-16 Vedlegg til status og oppfølging av styrevedtak pr. 3. tertial 2015.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 09-16 Vedlegg til status og oppfølging av styrevedtak pr. 3. tertial 2015.pdfSak 09-16 Vedlegg til status og oppfølging av styrevedtak pr. 3. tertial 2015.pdf
Sak 10-16 Vedlegg Årsplan styresaker 2016.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 10-16 Vedlegg Årsplan styresaker 2016.pdfSak 10-16 Vedlegg Årsplan styresaker 2016.pdf
Sak 10-16 Årsplan styresaker 2016.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 10-16 Årsplan styresaker 2016.pdfSak 10-16 Årsplan styresaker 2016.pdf
Sak 12-16 Administrerende direktørs orienteringer.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 12-16 Administrerende direktørs orienteringer.pdfSak 12-16 Administrerende direktørs orienteringer.pdf
Sak 12-16 Vedlegg 1 Høringssvar - forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 12-16 Vedlegg 1 Høringssvar - forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten.pdfSak 12-16 Vedlegg 1 Høringssvar - forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten.pdf
Sak 12-16 Vedlegg 2 Rullering av ØLP 2017-20.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 12-16 Vedlegg 2 Rullering av ØLP 2017-20.pdfSak 12-16 Vedlegg 2 Rullering av ØLP 2017-20.pdf

Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.