Styremøte 17. februar 2016

Styremøte, 17.02.2016

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
17.02.2016 
Klokkeslett
08:45-14:00
Sted
Nye nord Nordbyhagen
  

Innkalling til møte i styret for Akershus universitetssykehus HF 17.02.2016.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Innkalling til møte i styret for Akershus universitetssykehus HF 17.02.2016.pdfInnkalling til møte i styret for Akershus universitetssykehus HF 17.02.2016.pdf
Sak 01-16 Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF 16.12.2015.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 01-16 Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF 16.12.2015.pdfSak 01-16 Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF 16.12.2015.pdf
Sak 03-16 Rapport 3 tertial 2015.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 03-16 Rapport 3 tertial 2015.pdfSak 03-16 Rapport 3 tertial 2015.pdf
Sak 03-16 Vedlegg 1 Rapport 3.tertial 2015.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 03-16 Vedlegg 1 Rapport 3.tertial 2015.pdfSak 03-16 Vedlegg 1 Rapport 3.tertial 2015.pdf
Sak 03-16 Vedlegg 2 Rapport 3. tertial 2015.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 03-16 Vedlegg 2 Rapport 3. tertial 2015.pdfSak 03-16 Vedlegg 2 Rapport 3. tertial 2015.pdf
Sak 04-16 Ledelsens gjennomgang 3. tertial 2015.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 04-16 Ledelsens gjennomgang 3. tertial 2015.pdfSak 04-16 Ledelsens gjennomgang 3. tertial 2015.pdf
Sak 04-16 Vedlegg 1 ROS analyse 3 tertial 2015.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 04-16 Vedlegg 1 ROS analyse 3 tertial 2015.pdfSak 04-16 Vedlegg 1 ROS analyse 3 tertial 2015.pdf
Sak 04-16 Vedlegg 2 Handlingsplan 3 tertial 2015.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 04-16 Vedlegg 2 Handlingsplan 3 tertial 2015.pdfSak 04-16 Vedlegg 2 Handlingsplan 3 tertial 2015.pdf
Sak 05-16 Vedlegg 1 Årlig melding 2015.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 05-16 Vedlegg 1 Årlig melding 2015.pdfSak 05-16 Vedlegg 1 Årlig melding 2015.pdf
Sak 05-16 Vedlegg 2 Årsmelding 2015 Brukerutvalget Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 05-16 Vedlegg 2 Årsmelding 2015 Brukerutvalget Akershus universitetssykehus HF.pdfSak 05-16 Vedlegg 2 Årsmelding 2015 Brukerutvalget Akershus universitetssykehus HF.pdf
Sak 05-16 Vedlegg 3 Utdrag protokoll fra møte i AMU og Brukerutvalget 25.01.2016.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 05-16 Vedlegg 3 Utdrag protokoll fra møte i AMU og Brukerutvalget 25.01.2016.pdfSak 05-16 Vedlegg 3 Utdrag protokoll fra møte i AMU og Brukerutvalget 25.01.2016.pdf
Sak 05-16 Årlig melding 2015.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 05-16 Årlig melding 2015.pdfSak 05-16 Årlig melding 2015.pdf
Sak 06-16 Utviklingsplan for Akershus universitetssykehus HF 2016-2030 - del I virksomhet.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 06-16 Utviklingsplan for Akershus universitetssykehus HF 2016-2030 - del I virksomhet.pdfSak 06-16 Utviklingsplan for Akershus universitetssykehus HF 2016-2030 - del I virksomhet.pdf
Sak 06-16 Vedlegg Utviklingsplan 2016-2030 Akershus universitetssykehus HF del I virksomhet.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 06-16 Vedlegg Utviklingsplan 2016-2030 Akershus universitetssykehus HF del I virksomhet.pdfSak 06-16 Vedlegg Utviklingsplan 2016-2030 Akershus universitetssykehus HF del I virksomhet.pdf
Sak 07-16 Innspill til Kvinnsland-utvalget.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 07-16 Innspill til Kvinnsland-utvalget.pdfSak 07-16 Innspill til Kvinnsland-utvalget.pdf
Sak 07-16 Vedlegg 1 Innspill til Kvinnsland-utvalget.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 07-16 Vedlegg 1 Innspill til Kvinnsland-utvalget.pdfSak 07-16 Vedlegg 1 Innspill til Kvinnsland-utvalget.pdf
Sak 07-16 Vedlegg 2 Mandat for Kvinnsland-utvalget.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 07-16 Vedlegg 2 Mandat for Kvinnsland-utvalget.pdfSak 07-16 Vedlegg 2 Mandat for Kvinnsland-utvalget.pdf
Sak 08-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 17.12.2015 og 04.02.2016.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 08-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 17.12.2015 og 04.02.2016.pdfSak 08-16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 17.12.2015 og 04.02.2016.pdf
Sak 08-16 Vedlegg 1 Protokoll fra styremøte 17. desember 2015.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 08-16 Vedlegg 1 Protokoll fra styremøte 17. desember 2015.pdfSak 08-16 Vedlegg 1 Protokoll fra styremøte 17. desember 2015.pdf
Sak 08-16 Vedlegg 2 Foreløpig protokoll fra styremøte 4 februar 2016.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 08-16 Vedlegg 2 Foreløpig protokoll fra styremøte 4 februar 2016.pdfSak 08-16 Vedlegg 2 Foreløpig protokoll fra styremøte 4 februar 2016.pdf
Sak 09-16 Status og oppfølging av styrevedtak 3. tertial 2015.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 09-16 Status og oppfølging av styrevedtak 3. tertial 2015.pdfSak 09-16 Status og oppfølging av styrevedtak 3. tertial 2015.pdf
Sak 09-16 Vedlegg til status og oppfølging av styrevedtak pr. 3. tertial 2015.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 09-16 Vedlegg til status og oppfølging av styrevedtak pr. 3. tertial 2015.pdfSak 09-16 Vedlegg til status og oppfølging av styrevedtak pr. 3. tertial 2015.pdf
Sak 10-16 Vedlegg Årsplan styresaker 2016.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 10-16 Vedlegg Årsplan styresaker 2016.pdfSak 10-16 Vedlegg Årsplan styresaker 2016.pdf
Sak 10-16 Årsplan styresaker 2016.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 10-16 Årsplan styresaker 2016.pdfSak 10-16 Årsplan styresaker 2016.pdf
Sak 12-16 Administrerende direktørs orienteringer.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 12-16 Administrerende direktørs orienteringer.pdfSak 12-16 Administrerende direktørs orienteringer.pdf
Sak 12-16 Vedlegg 1 Høringssvar - forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 12-16 Vedlegg 1 Høringssvar - forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten.pdfSak 12-16 Vedlegg 1 Høringssvar - forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten.pdf
Sak 12-16 Vedlegg 2 Rullering av ØLP 2017-20.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 17.02.2016/Sak 12-16 Vedlegg 2 Rullering av ØLP 2017-20.pdfSak 12-16 Vedlegg 2 Rullering av ØLP 2017-20.pdf

Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.