Styremøte 18. november 2019

Styremøte, 18.11.2019

Styret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.

Styremøtene er åpne for allmennheten. Saksliste og dokumenter med vedlegg blir lagt ut her omtrent en uke før møtet.

Les mer om styret

Når og hvor

Dato
18.11.2019 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Nye nord Nordbyhagen
  

Sak 78-19 Årsplan styresaker 2019_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2019/18-11/Sak 78-19 Årsplan styresaker 2019_med vedlegg.pdfSak 78-19 Årsplan styresaker 2019_med vedlegg.pdfpdf79441
Sak 74-19 Protokoll fra styremøte 25.10.2019.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2019/18-11/Sak 74-19 Protokoll fra styremøte 25.10.2019.pdfSak 74-19 Protokoll fra styremøte 25.10.2019.pdfpdf57453
Innkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 18.11.2019.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2019/18-11/Innkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 18.11.2019.pdfInnkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 18.11.2019.pdfpdf25675
Sak 80-19 Administrerende direktørs orienteringer.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2019/18-11/Sak 80-19 Administrerende direktørs orienteringer.pdfSak 80-19 Administrerende direktørs orienteringer.pdfpdf168935
Sak 76-19 Mål og budsjett 2020_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2019/18-11/Sak 76-19 Mål og budsjett 2020_med vedlegg.pdfSak 76-19 Mål og budsjett 2020_med vedlegg.pdfpdf1130872
Sak 77-19 Årlig melding 2019 del III utkast til styrets plandokument_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2019/18-11/Sak 77-19 Årlig melding 2019 del III utkast til styrets plandokument_med vedlegg.pdfSak 77-19 Årlig melding 2019 del III utkast til styrets plandokument_med vedlegg.pdfpdf401771
Sak 75-19 Rapport pr oktober 2019_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2019/18-11/Sak 75-19 Rapport pr oktober 2019_med vedlegg.pdfSak 75-19 Rapport pr oktober 2019_med vedlegg.pdfpdf1302978

Fant du det du lette etter?