Styremøte 20. desember 2017

Styremøte, 20.12.2017

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
20.12.2017 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Nye nord Nordbyhagen
NN03.001 (inngang 4.)
 

Sak 90-17 Rapport pr. november 2017_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 20. desember 2017/Sak 90-17 Rapport pr. november 2017_med vedlegg.pdfSak 90-17 Rapport pr. november 2017_med vedlegg.pdfpdf1502988
Sak 91-17 Justert resultatkrav budsjett 2018.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 20. desember 2017/Sak 91-17 Justert resultatkrav budsjett 2018.pdfSak 91-17 Justert resultatkrav budsjett 2018.pdfpdf23989
Sak 92-17 Revisjon av fullmakter_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 20. desember 2017/Sak 92-17 Revisjon av fullmakter_med vedlegg.pdfSak 92-17 Revisjon av fullmakter_med vedlegg.pdfpdf394312
Sak 93-17 Årlig melding 2017, utkast til styrets plandokument_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 20. desember 2017/Sak 93-17 Årlig melding 2017, utkast til styrets plandokument_med vedlegg.pdfSak 93-17 Årlig melding 2017, utkast til styrets plandokument_med vedlegg.pdfpdf344928
Sak 94-17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 14.12.2017_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 20. desember 2017/Sak 94-17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 14.12.2017_med vedlegg.pdfSak 94-17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 14.12.2017_med vedlegg.pdfpdf196036
Sak 95-17 Årsplan styresaker 2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 20. desember 2017/Sak 95-17 Årsplan styresaker 2018_med vedlegg.pdfSak 95-17 Årsplan styresaker 2018_med vedlegg.pdfpdf75616
Sak 97-17 Administrerende direktørs orienteringer.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 20. desember 2017/Sak 97-17 Administrerende direktørs orienteringer.pdfSak 97-17 Administrerende direktørs orienteringer.pdfpdf36964
Innkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 20.12.2017.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 20. desember 2017/Innkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 20.12.2017.pdfInnkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 20.12.2017.pdfpdf26165
Sak 89-17 Protokoll fra styremøte 22.11.2017.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 20. desember 2017/Sak 89-17 Protokoll fra styremøte 22.11.2017.pdfSak 89-17 Protokoll fra styremøte 22.11.2017.pdfpdf44076

Fant du det du lette etter?