Styremøte 20. desember 2018

Styremøte, 20.12.2018

Styret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.

Styremøtene er åpne for allmennheten. Saksliste og dokumenter med vedlegg blir lagt ut her omtrent en uke før møtet.

Les mer om styret

Når og hvor

Dato
20.12.2018 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Nye nord Nordbyhagen
Nye nord 3. etasje, inngang 4. Rom 001.
 

Innkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 19.12.2018.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/20.12/Innkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 19.12.2018.pdfInnkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 19.12.2018.pdfpdf26195
Sak 100-18 Oppnevning av valgstyre for ansattrepresentanter til styret.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/20.12/Sak 100-18 Oppnevning av valgstyre for ansattrepresentanter til styret.pdfSak 100-18 Oppnevning av valgstyre for ansattrepresentanter til styret.pdfpdf22993
Sak 101-18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 13.12.2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/20.12/Sak 101-18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 13.12.2018_med vedlegg.pdfSak 101-18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 13.12.2018_med vedlegg.pdfpdf115483
Sak 102-18 Årsplan styresaker 2019_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/20.12/Sak 102-18 Årsplan styresaker 2019_med vedlegg.pdfSak 102-18 Årsplan styresaker 2019_med vedlegg.pdfpdf74263
Sak 104-18 Administrerende direktørs orienteringer_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/20.12/Sak 104-18 Administrerende direktørs orienteringer_med vedlegg.pdfSak 104-18 Administrerende direktørs orienteringer_med vedlegg.pdfpdf6462079
Sak 96-18 Protokoll fra styremøte 23.11.2018.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/20.12/Sak 96-18 Protokoll fra styremøte 23.11.2018.pdfSak 96-18 Protokoll fra styremøte 23.11.2018.pdfpdf56841
Sak 97-18 Rapport pr. november 2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/20.12/Sak 97-18 Rapport pr. november 2018_med vedlegg.pdfSak 97-18 Rapport pr. november 2018_med vedlegg.pdfpdf1678447
Sak 98-18 Revidering av fullmakter_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/20.12/Sak 98-18 Revidering av fullmakter_med vedlegg.pdfSak 98-18 Revidering av fullmakter_med vedlegg.pdfpdf410107
Sak 99-18 Årlig melding 2018, utkast til styrets plandokument_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/20.12/Sak 99-18 Årlig melding 2018, utkast til styrets plandokument_med vedlegg.pdfSak 99-18 Årlig melding 2018, utkast til styrets plandokument_med vedlegg.pdfpdf373661

Fant du det du lette etter?