Styremøte 21. juni 2017

Styremøte, 21.06.2017

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
21.06.2017 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Nye nord Nordbyhagen
  

Sak 54-17 Administrerende direktørs orienteringer.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 21. juni 2017/Sak 54-17 Administrerende direktørs orienteringer.pdfSak 54-17 Administrerende direktørs orienteringer.pdfpdf25381
Temasak_Årsmelding 2016 pasient- og brukerombudet.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 21. juni 2017/Temasak_Årsmelding 2016 pasient- og brukerombudet.pdfTemasak_Årsmelding 2016 pasient- og brukerombudet.pdfpdf1868604
Innkalling til møte i styret for Akershus universitetssykehus HF 21.06.2017.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 21. juni 2017/Innkalling til møte i styret for Akershus universitetssykehus HF 21.06.2017.pdfInnkalling til møte i styret for Akershus universitetssykehus HF 21.06.2017.pdfpdf27048
Sak 45-17 Protokoll fra styremøte 24.05.2017.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 21. juni 2017/Sak 45-17 Protokoll fra styremøte 24.05.2017.pdfSak 45-17 Protokoll fra styremøte 24.05.2017.pdfpdf44195
Sak 46-17 Rapport pr. mai 2017_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 21. juni 2017/Sak 46-17 Rapport pr. mai 2017_med vedlegg.pdfSak 46-17 Rapport pr. mai 2017_med vedlegg.pdfpdf1536826
Sak 47-17 Konsekvenser av regional økonomisk langtidsplan 2018-21_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 21. juni 2017/Sak 47-17 Konsekvenser av regional økonomisk langtidsplan 2018-21_med vedlegg.pdfSak 47-17 Konsekvenser av regional økonomisk langtidsplan 2018-21_med vedlegg.pdfpdf551284
Sak 48-17 Fullmakt fra styret til administrerende direktør_.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 21. juni 2017/Sak 48-17 Fullmakt fra styret til administrerende direktør_.pdfSak 48-17 Fullmakt fra styret til administrerende direktør_.pdfpdf135055
Sak 49-17 Møteplan for styret 2018.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 21. juni 2017/Sak 49-17 Møteplan for styret 2018.pdfSak 49-17 Møteplan for styret 2018.pdfpdf29430
Sak 50-17 Protokoll fra foretaksmøte 14.06.2017_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 21. juni 2017/Sak 50-17 Protokoll fra foretaksmøte 14.06.2017_med vedlegg.pdfSak 50-17 Protokoll fra foretaksmøte 14.06.2017_med vedlegg.pdfpdf454948
Sak 51-17 Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF i mai og juni 2017_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 21. juni 2017/Sak 51-17 Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF i mai og juni 2017_med vedlegg.pdfSak 51-17 Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF i mai og juni 2017_med vedlegg.pdfpdf286090
Sak 52-17 Årsplan styresaker 2017_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 21. juni 2017/Sak 52-17 Årsplan styresaker 2017_med vedlegg.pdfSak 52-17 Årsplan styresaker 2017_med vedlegg.pdfpdf78632

Fant du det du lette etter?