Styremøte 21. juni 2018

Styremøte, 21.06.2018

Styret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.

Styremøtene er åpne for allmennheten. Saksliste og dokumenter med vedlegg blir lagt ut her omtrent en uke før møtet.

Les mer om styret

Når og hvor

Dato
21.06.2018 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Nye nord Nordbyhagen
Nye nord 3. etasje, inngang 4. Rom 001.
 

Sak 43-18 Protokoll fra foretaksmøte 07.06.2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/21.06/Sak 43-18 Protokoll fra foretaksmøte 07.06.2018_med vedlegg.pdfSak 43-18 Protokoll fra foretaksmøte 07.06.2018_med vedlegg.pdfpdf439279
Sak 44-18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 14.06.2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/21.06/Sak 44-18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 14.06.2018_med vedlegg.pdfSak 44-18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 14.06.2018_med vedlegg.pdfpdf175832
Sak 45-18 Årsplan styresaker 2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/21.06/Sak 45-18 Årsplan styresaker 2018_med vedlegg.pdfSak 45-18 Årsplan styresaker 2018_med vedlegg.pdfpdf77390
Sak 47-18 Administrerende direktørs orienteringer_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/21.06/Sak 47-18 Administrerende direktørs orienteringer_med vedlegg.pdfSak 47-18 Administrerende direktørs orienteringer_med vedlegg.pdfpdf362484
Innkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 21.06.2018.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/21.06/Innkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 21.06.2018.pdfInnkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 21.06.2018.pdfpdf26399
Sak 38-18 Protokoll fra styremøte 23.05.2018.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/21.06/Sak 38-18 Protokoll fra styremøte 23.05.2018.pdfSak 38-18 Protokoll fra styremøte 23.05.2018.pdfpdf40604
Sak 39-18 Rapport pr mai 2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/21.06/Sak 39-18 Rapport pr mai 2018_med vedlegg.pdfSak 39-18 Rapport pr mai 2018_med vedlegg.pdfpdf1284623
Sak 42-18 Møteplan 2019.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/21.06/Sak 42-18 Møteplan 2019.pdfSak 42-18 Møteplan 2019.pdfpdf29422

Fant du det du lette etter?