Styremøte 21. juni 2018

Styremøte, 21.06.2018

Styret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.

Styremøtene er åpne for allmennheten. Saksliste og dokumenter med vedlegg blir lagt ut her omtrent en uke før møtet.

Les mer om styret

Når og hvor

Dato
21.06.2018 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Nye nord Nordbyhagen
Nye nord 3. etasje, inngang 4. Rom 001.
 

Innkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 21.06.2018.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/21.06/Innkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 21.06.2018.pdfInnkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 21.06.2018.pdf
Sak 38-18 Protokoll fra styremøte 23.05.2018.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/21.06/Sak 38-18 Protokoll fra styremøte 23.05.2018.pdfSak 38-18 Protokoll fra styremøte 23.05.2018.pdf
Sak 39-18 Rapport pr mai 2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/21.06/Sak 39-18 Rapport pr mai 2018_med vedlegg.pdfSak 39-18 Rapport pr mai 2018_med vedlegg.pdf
Sak 42-18 Møteplan 2019.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/21.06/Sak 42-18 Møteplan 2019.pdfSak 42-18 Møteplan 2019.pdf
Sak 43-18 Protokoll fra foretaksmøte 07.06.2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/21.06/Sak 43-18 Protokoll fra foretaksmøte 07.06.2018_med vedlegg.pdfSak 43-18 Protokoll fra foretaksmøte 07.06.2018_med vedlegg.pdf
Sak 44-18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 14.06.2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/21.06/Sak 44-18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 14.06.2018_med vedlegg.pdfSak 44-18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 14.06.2018_med vedlegg.pdf
Sak 45-18 Årsplan styresaker 2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/21.06/Sak 45-18 Årsplan styresaker 2018_med vedlegg.pdfSak 45-18 Årsplan styresaker 2018_med vedlegg.pdf
Sak 47-18 Administrerende direktørs orienteringer_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/21.06/Sak 47-18 Administrerende direktørs orienteringer_med vedlegg.pdfSak 47-18 Administrerende direktørs orienteringer_med vedlegg.pdf

Fant du det du lette etter?