Styremøte 22. juni 2016

Styremøte, 22.06.2016

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
22.06.2016 
Klokkeslett
08:45-14:00 
Sted
Nye nord Nordbyhagen
  

Innkalling til møte i styret for Akershus universitetssykehus HF 22.06.2016.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 22.06.2016/Innkalling til møte i styret for Akershus universitetssykehus HF 22.06.2016.pdfInnkalling til møte i styret for Akershus universitetssykehus HF 22.06.2016.pdf
Sak 49-16 Protokoll fra styremøte 25.05.2016 ved Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 22.06.2016/Sak 49-16 Protokoll fra styremøte 25.05.2016 ved Akershus universitetssykehus HF.pdfSak 49-16 Protokoll fra styremøte 25.05.2016 ved Akershus universitetssykehus HF.pdf
Sak 50-16 Rapport pr mai 2016 med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 22.06.2016/Sak 50-16 Rapport pr mai 2016 med vedlegg.pdfSak 50-16 Rapport pr mai 2016 med vedlegg.pdf
Sak 52-16 Protokoll fra foretaksmøte 08.06.2016 med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 22.06.2016/Sak 52-16 Protokoll fra foretaksmøte 08.06.2016 med vedlegg.pdfSak 52-16 Protokoll fra foretaksmøte 08.06.2016 med vedlegg.pdf
Sak 54-16 Møteplan for styret 2017.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 22.06.2016/Sak 54-16 Møteplan for styret 2017.pdfSak 54-16 Møteplan for styret 2017.pdf
Sak 55-16 Årsplan styresaker 2016 med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 22.06.2016/Sak 55-16 Årsplan styresaker 2016 med vedlegg.pdfSak 55-16 Årsplan styresaker 2016 med vedlegg.pdf
Sak 57-16 Administrerende direktørs orienteringer.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 22.06.2016/Sak 57-16 Administrerende direktørs orienteringer.pdfSak 57-16 Administrerende direktørs orienteringer.pdf