Styremøte 22. mars 2017

Styremøte, 22.03.2017

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
22.03.2017 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Thon Hotel Arena, Nesgata1, 2004 Lillestrøm
 

Innkalling til møte i styret for Akershus universitetssykehus HF 22.03.2017.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 22. mars 2017/Innkalling til møte i styret for Akershus universitetssykehus HF 22.03.2017.pdfInnkalling til møte i styret for Akershus universitetssykehus HF 22.03.2017.pdfpdf26859
Sak 11-17 Protokoll fra styremøte 15.02.2017.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 22. mars 2017/Sak 11-17 Protokoll fra styremøte 15.02.2017.pdfSak 11-17 Protokoll fra styremøte 15.02.2017.pdfpdf35661
Sak 12-17 Rapport pr. februar 2017_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 22. mars 2017/Sak 12-17 Rapport pr. februar 2017_med vedlegg.pdfSak 12-17 Rapport pr. februar 2017_med vedlegg.pdfpdf1183761
Sak 13-17 Revidert investeringsbudsjett 2017.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 22. mars 2017/Sak 13-17 Revidert investeringsbudsjett 2017.pdfSak 13-17 Revidert investeringsbudsjett 2017.pdfpdf84299
Sak 14-17 Økonomisk langtidsplan 2018-21_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 22. mars 2017/Sak 14-17 Økonomisk langtidsplan 2018-21_med vedlegg.pdfSak 14-17 Økonomisk langtidsplan 2018-21_med vedlegg.pdfpdf585937
Sak 15-17 Overdragelse av oppgaver og ressurser til Sykehusinnkjøp HF.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 22. mars 2017/Sak 15-17 Overdragelse av oppgaver og ressurser til Sykehusinnkjøp HF.pdfSak 15-17 Overdragelse av oppgaver og ressurser til Sykehusinnkjøp HF.pdfpdf43330
Sak 16-17 Årsberetning 2016 med regnskap_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 22. mars 2017/Sak 16-17 Årsberetning 2016 med regnskap_med vedlegg.pdfSak 16-17 Årsberetning 2016 med regnskap_med vedlegg.pdfpdf445361
Sak 17-17 Oppdrag, bestilling og mål for 2017.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 22. mars 2017/Sak 17-17 Oppdrag, bestilling og mål for 2017.pdfSak 17-17 Oppdrag, bestilling og mål for 2017.pdfpdf24528
Sak 18-17 Protokoll fra foretaksmøte 15.02.2017_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 22. mars 2017/Sak 18-17 Protokoll fra foretaksmøte 15.02.2017_med vedlegg.pdfSak 18-17 Protokoll fra foretaksmøte 15.02.2017_med vedlegg.pdfpdf1985842
Sak 19-17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 09.03.2017_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 22. mars 2017/Sak 19-17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 09.03.2017_med vedlegg.pdfSak 19-17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 09.03.2017_med vedlegg.pdfpdf194062
Sak 20-17 Årsplan styresaker 2017_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 22. mars 2017/Sak 20-17 Årsplan styresaker 2017_med vedlegg.pdfSak 20-17 Årsplan styresaker 2017_med vedlegg.pdfpdf76498
Sak 22-17 Administrerende direktørs orienteringer__med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 22. mars 2017/Sak 22-17 Administrerende direktørs orienteringer__med vedlegg.pdfSak 22-17 Administrerende direktørs orienteringer__med vedlegg.pdfpdf1473633

Fant du det du lette etter?