Styremøte 23. mai 2018

Styremøte, 23.05.2018

Styret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.

Styremøtene er åpne for allmennheten. Saksliste og dokumenter med vedlegg blir lagt ut her omtrent en uke før møtet.

Les mer om styret

Når og hvor

Dato
23.05.2018 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Nye nord Nordbyhagen
Nye nord 3. etasje, inngang 4. Rom 001.
 

Innkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 23.05.2018.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/23.05/Innkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 23.05.2018.pdfInnkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 23.05.2018.pdfpdf25716
Sak 29-18 Protokoll fra styremøte 25.04.2018.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/23.05/Sak 29-18 Protokoll fra styremøte 25.04.2018.pdfSak 29-18 Protokoll fra styremøte 25.04.2018.pdfpdf46463
Sak 30-18 Rapport pr. 1. tertial 2018 med ledelsens gjennomgang_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/23.05/Sak 30-18 Rapport pr. 1. tertial 2018 med ledelsens gjennomgang_med vedlegg.pdfSak 30-18 Rapport pr. 1. tertial 2018 med ledelsens gjennomgang_med vedlegg.pdfpdf1938420
Sak 31-18 Status og oppfølging av styrevedtak 1. tertial 2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/23.05/Sak 31-18 Status og oppfølging av styrevedtak 1. tertial 2018_med vedlegg.pdfSak 31-18 Status og oppfølging av styrevedtak 1. tertial 2018_med vedlegg.pdfpdf29214
Sak 32-18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 26.04.2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/23.05/Sak 32-18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 26.04.2018_med vedlegg.pdfSak 32-18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 26.04.2018_med vedlegg.pdfpdf202257
Sak 33-18 Årsplan styresaker 2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/23.05/Sak 33-18 Årsplan styresaker 2018_med vedlegg.pdfSak 33-18 Årsplan styresaker 2018_med vedlegg.pdfpdf77363
Sak 35-18 Administrerende direktørs orienteringer.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/23.05/Sak 35-18 Administrerende direktørs orienteringer.pdfSak 35-18 Administrerende direktørs orienteringer.pdfpdf76540

Fant du det du lette etter?