Styremøte 23. november 2018

Styremøte, 23.11.2018

Styret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.

Styremøtene er åpne for allmennheten. Saksliste og dokumenter med vedlegg blir lagt ut her omtrent en uke før møtet.

Les mer om styret

Når og hvor

Dato
23.11.2018 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Nye nord Nordbyhagen
Nye nord 3. etasje, inngang 4. Rom 001.
 

Sak 86-18 Rapport pr oktober 2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/23.11/Sak 86-18 Rapport pr oktober 2018_med vedlegg.pdfSak 86-18 Rapport pr oktober 2018_med vedlegg.pdfpdf1461450
Sak 87-18 Mål og budsjett 2019_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/23.11/Sak 87-18 Mål og budsjett 2019_med vedlegg.pdfSak 87-18 Mål og budsjett 2019_med vedlegg.pdfpdf1174800
Sak 88-18 Virksomhetsoverdragelse Kongsvinger sykehus 1. februar 2019_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/23.11/Sak 88-18 Virksomhetsoverdragelse Kongsvinger sykehus 1. februar 2019_med vedlegg.pdfSak 88-18 Virksomhetsoverdragelse Kongsvinger sykehus 1. februar 2019_med vedlegg.pdfpdf594160
Sak 89-18 Oppnevning av nytt brukerutvalg for perioden 01.01.2019 - 31.12.2020.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/23.11/Sak 89-18 Oppnevning av nytt brukerutvalg for perioden 01.01.2019 - 31.12.2020.pdfSak 89-18 Oppnevning av nytt brukerutvalg for perioden 01.01.2019 - 31.12.2020.pdfpdf36330
Sak 90-18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 15.11.2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/23.11/Sak 90-18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 15.11.2018_med vedlegg.pdfSak 90-18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 15.11.2018_med vedlegg.pdfpdf349040
Sak 91-18 Årsplan styresaker 2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/23.11/Sak 91-18 Årsplan styresaker 2018_med vedlegg.pdfSak 91-18 Årsplan styresaker 2018_med vedlegg.pdfpdf81259
Sak 93-18 Administrerende direktørs orienteringer_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/23.11/Sak 93-18 Administrerende direktørs orienteringer_med vedlegg.pdfSak 93-18 Administrerende direktørs orienteringer_med vedlegg.pdfpdf2288248
Innkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 23.11.2018.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/23.11/Innkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 23.11.2018.pdfInnkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 23.11.2018.pdfpdf26266
Sak 85-18 Protokoll fra styremøte 24.10.2018.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/23.11/Sak 85-18 Protokoll fra styremøte 24.10.2018.pdfSak 85-18 Protokoll fra styremøte 24.10.2018.pdfpdf75068

Fant du det du lette etter?