Styremøte 24. mai 2017

Styremøte, 24.05.2017

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
24.05.2017 
Klokkeslett
08:30-15:30

Innkalling til møte i styret for Akershus universitetssykehus HF 24.05.2017.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 24. mai 2017/Innkalling til møte i styret for Akershus universitetssykehus HF 24.05.2017.pdfInnkalling til møte i styret for Akershus universitetssykehus HF 24.05.2017.pdfpdf26682
Sak 33-17 Protokoll fra styremøte 26.04.2017.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 24. mai 2017/Sak 33-17 Protokoll fra styremøte 26.04.2017.pdfSak 33-17 Protokoll fra styremøte 26.04.2017.pdfpdf41250
Sak 34-17 Rapport pr. 1. tertial 2017_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 24. mai 2017/Sak 34-17 Rapport pr. 1. tertial 2017_med vedlegg.pdfSak 34-17 Rapport pr. 1. tertial 2017_med vedlegg.pdfpdf1894097
Sak 35-17 Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2017_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 24. mai 2017/Sak 35-17 Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2017_med vedlegg.pdfSak 35-17 Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2017_med vedlegg.pdfpdf44441
Sak 36-17 Høring om foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 24. mai 2017/Sak 36-17 Høring om foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus_med vedlegg.pdfSak 36-17 Høring om foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus_med vedlegg.pdfpdf4333167
Sak 37-17 Oppfølging av konsernrevisjonens revisjon av tiltaksarbeid_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 24. mai 2017/Sak 37-17 Oppfølging av konsernrevisjonens revisjon av tiltaksarbeid_med vedlegg.pdfSak 37-17 Oppfølging av konsernrevisjonens revisjon av tiltaksarbeid_med vedlegg.pdfpdf929269
Sak 38-17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 27.04.2017 og ekstraordinære styremøter 03.05 og 05.05.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 24. mai 2017/Sak 38-17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 27.04.2017 og ekstraordinære styremøter 03.05 og 05.05.pdfSak 38-17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 27.04.2017 og ekstraordinære styremøter 03.05 og 05.05.pdfpdf460460
Sak 39-17 Status og oppfølging av styrevedtak 1. tertial 2017_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 24. mai 2017/Sak 39-17 Status og oppfølging av styrevedtak 1. tertial 2017_med vedlegg.pdfSak 39-17 Status og oppfølging av styrevedtak 1. tertial 2017_med vedlegg.pdfpdf32489
Sak 40-17 Årsplan styresaker 2017_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 24. mai 2017/Sak 40-17 Årsplan styresaker 2017_med vedlegg.pdfSak 40-17 Årsplan styresaker 2017_med vedlegg.pdfpdf77063
Sak 42-17 Administrerende direktørs orienteringer.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 24. mai 2017/Sak 42-17 Administrerende direktørs orienteringer.pdfSak 42-17 Administrerende direktørs orienteringer.pdfpdf29534

Fant du det du lette etter?