Styremøte 24. oktober

Styremøte, 24.10.2018

Styret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.

Styremøtene er åpne for allmennheten. Saksliste og dokumenter med vedlegg blir lagt ut her omtrent en uke før møtet.

Les mer om styret

Når og hvor

Dato
24.10.2018 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Nye nord Nordbyhagen
Nye nord 3. etasje, inngang 4. Rom 001.
 

Innkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 24.10.2018.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/24.10/Innkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 24.10.2018.pdfInnkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 24.10.2018.pdf
Sak 74-18 Protokoll fra styremøte 26.09.2018.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/24.10/Sak 74-18 Protokoll fra styremøte 26.09.2018.pdfSak 74-18 Protokoll fra styremøte 26.09.2018.pdf
Sak 75-18 Konsernrevisjonens rapport fra revisjon av likeverdig og forutsigbar helsehjelp i psyk for barn og unge.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/24.10/Sak 75-18 Konsernrevisjonens rapport fra revisjon av likeverdig og forutsigbar helsehjelp i psyk for barn og unge.pdfSak 75-18 Konsernrevisjonens rapport fra revisjon av likeverdig og forutsigbar helsehjelp i psyk for barn og unge.pdf
Sak 76-18 Innspill til revisjonsplan 2019 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/24.10/Sak 76-18 Innspill til revisjonsplan 2019 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst_med vedlegg.pdfSak 76-18 Innspill til revisjonsplan 2019 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst_med vedlegg.pdf
Sak 77-18 Rapport pr september 2018 med ledelsens gjennomgang 2. tertial_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/24.10/Sak 77-18 Rapport pr september 2018 med ledelsens gjennomgang 2. tertial_med vedlegg.pdfSak 77-18 Rapport pr september 2018 med ledelsens gjennomgang 2. tertial_med vedlegg.pdf
Sak 78-18 Forslag til prioritering av investeringer 2019_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/24.10/Sak 78-18 Forslag til prioritering av investeringer 2019_med vedlegg.pdfSak 78-18 Forslag til prioritering av investeringer 2019_med vedlegg.pdf
Sak 79-18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 18.10.2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/24.10/Sak 79-18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 18.10.2018_med vedlegg.pdfSak 79-18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 18.10.2018_med vedlegg.pdf
Sak 80-18 Årsplan styresaker 2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/24.10/Sak 80-18 Årsplan styresaker 2018_med vedlegg.pdfSak 80-18 Årsplan styresaker 2018_med vedlegg.pdf
Sak 82-18 Administrerende direktørs orienteringer.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/24.10/Sak 82-18 Administrerende direktørs orienteringer.pdfSak 82-18 Administrerende direktørs orienteringer.pdf

Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.