Styremøte 24. oktober 2018

Styremøte, 24.10.2018

Styret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.

Styremøtene er åpne for allmennheten. Saksliste og dokumenter med vedlegg blir lagt ut her omtrent en uke før møtet.

Les mer om styret

Når og hvor

Dato
24.10.2018 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Nye nord Nordbyhagen
Nye nord 3. etasje, inngang 4. Rom 001.
 

Innkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 24.10.2018.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/24.10/Innkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 24.10.2018.pdfInnkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 24.10.2018.pdfpdf26425
Sak 74-18 Protokoll fra styremøte 26.09.2018.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/24.10/Sak 74-18 Protokoll fra styremøte 26.09.2018.pdfSak 74-18 Protokoll fra styremøte 26.09.2018.pdfpdf43486
Sak 75-18 Konsernrevisjonens rapport fra revisjon av likeverdig og forutsigbar helsehjelp i psyk for barn og unge.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/24.10/Sak 75-18 Konsernrevisjonens rapport fra revisjon av likeverdig og forutsigbar helsehjelp i psyk for barn og unge.pdfSak 75-18 Konsernrevisjonens rapport fra revisjon av likeverdig og forutsigbar helsehjelp i psyk for barn og unge.pdfpdf826487
Sak 76-18 Innspill til revisjonsplan 2019 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/24.10/Sak 76-18 Innspill til revisjonsplan 2019 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst_med vedlegg.pdfSak 76-18 Innspill til revisjonsplan 2019 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst_med vedlegg.pdfpdf142347
Sak 77-18 Rapport pr september 2018 med ledelsens gjennomgang 2. tertial_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/24.10/Sak 77-18 Rapport pr september 2018 med ledelsens gjennomgang 2. tertial_med vedlegg.pdfSak 77-18 Rapport pr september 2018 med ledelsens gjennomgang 2. tertial_med vedlegg.pdfpdf1342720
Sak 78-18 Forslag til prioritering av investeringer 2019_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/24.10/Sak 78-18 Forslag til prioritering av investeringer 2019_med vedlegg.pdfSak 78-18 Forslag til prioritering av investeringer 2019_med vedlegg.pdfpdf597391
Sak 79-18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 18.10.2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/24.10/Sak 79-18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 18.10.2018_med vedlegg.pdfSak 79-18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 18.10.2018_med vedlegg.pdfpdf217510
Sak 80-18 Årsplan styresaker 2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/24.10/Sak 80-18 Årsplan styresaker 2018_med vedlegg.pdfSak 80-18 Årsplan styresaker 2018_med vedlegg.pdfpdf80955
Sak 82-18 Administrerende direktørs orienteringer.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/24.10/Sak 82-18 Administrerende direktørs orienteringer.pdfSak 82-18 Administrerende direktørs orienteringer.pdfpdf36314

Fant du det du lette etter?