Styremøte 25. april 2018

Styremøte, 25.04.2018

Styret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.

Styremøtene er åpne for allmennheten. Saksliste og dokumenter med vedlegg blir lagt ut her omtrent en uke før møtet.

Les mer om styret

Når og hvor

Dato
25.04.2018 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Eidsverket, Bjørkelangen.
 

Innkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 25.04.2018.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/25.04/Innkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 25.04.2018.pdfInnkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 25.04.2018.pdf
Sak 17-18 Protokoll fra styremøte 28.02.2018.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/25.04/Sak 17-18 Protokoll fra styremøte 28.02.2018.pdfSak 17-18 Protokoll fra styremøte 28.02.2018.pdf
Sak 18-18 Årsberetning 2017 med regnskap_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/25.04/Sak 18-18 Årsberetning 2017 med regnskap_med vedlegg.pdfSak 18-18 Årsberetning 2017 med regnskap_med vedlegg.pdf
Sak 19-18 Rapport pr mars 2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/25.04/Sak 19-18 Rapport pr mars 2018_med vedlegg.pdfSak 19-18 Rapport pr mars 2018_med vedlegg.pdf
Sak 20-18 Foretakets innspill til Økonomisk langtidsplan 2019-22.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/25.04/Sak 20-18 Foretakets innspill til Økonomisk langtidsplan 2019-22.pdfSak 20-18 Foretakets innspill til Økonomisk langtidsplan 2019-22.pdf
Sak 21-18 Avhending av Moenga, gnr 93 bnr 120 og 124 i Sørum kommune.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/25.04/Sak 21-18 Avhending av Moenga, gnr 93 bnr 120 og 124 i Sørum kommune.pdfSak 21-18 Avhending av Moenga, gnr 93 bnr 120 og 124 i Sørum kommune.pdf
Sak 21-18 Vedlegg 1 Verdivurdering av Hybelhuset Moenga.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/25.04/Sak 21-18 Vedlegg 1 Verdivurdering av Hybelhuset Moenga.pdfSak 21-18 Vedlegg 1 Verdivurdering av Hybelhuset Moenga.pdf
Sak 21-18 Vedlegg 2 Verdivurdering av Hovedhuset Moenga.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/25.04/Sak 21-18 Vedlegg 2 Verdivurdering av Hovedhuset Moenga.pdfSak 21-18 Vedlegg 2 Verdivurdering av Hovedhuset Moenga.pdf
Sak 22-18 Avhending av en del av Vestveien 15, gnr. 136 bnr 235 i Ski kommune_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/25.04/Sak 22-18 Avhending av en del av Vestveien 15, gnr. 136 bnr 235 i Ski kommune_med vedlegg.pdfSak 22-18 Avhending av en del av Vestveien 15, gnr. 136 bnr 235 i Ski kommune_med vedlegg.pdf
Sak 23-18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 08.03.2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/25.04/Sak 23-18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 08.03.2018_med vedlegg.pdfSak 23-18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 08.03.2018_med vedlegg.pdf
Sak 24-18 Årsplan styresaker 2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/25.04/Sak 24-18 Årsplan styresaker 2018_med vedlegg.pdfSak 24-18 Årsplan styresaker 2018_med vedlegg.pdf
Sak 26-18 Administerende direktørs orienteringer.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/25.04/Sak 26-18 Administerende direktørs orienteringer.pdfSak 26-18 Administerende direktørs orienteringer.pdf

Fant du det du lette etter?