Styremøte 25. april 2018

Styremøte, 25.04.2018

Styret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.

Styremøtene er åpne for allmennheten. Saksliste og dokumenter med vedlegg blir lagt ut her omtrent en uke før møtet.

Les mer om styret

Når og hvor

Dato
25.04.2018 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Eidsverket, Bjørkelangen.
 

Innkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 25.04.2018.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/25.04/Innkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 25.04.2018.pdfInnkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 25.04.2018.pdfpdf26693
Sak 17-18 Protokoll fra styremøte 28.02.2018.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/25.04/Sak 17-18 Protokoll fra styremøte 28.02.2018.pdfSak 17-18 Protokoll fra styremøte 28.02.2018.pdfpdf48126
Sak 18-18 Årsberetning 2017 med regnskap_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/25.04/Sak 18-18 Årsberetning 2017 med regnskap_med vedlegg.pdfSak 18-18 Årsberetning 2017 med regnskap_med vedlegg.pdfpdf1168386
Sak 19-18 Rapport pr mars 2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/25.04/Sak 19-18 Rapport pr mars 2018_med vedlegg.pdfSak 19-18 Rapport pr mars 2018_med vedlegg.pdfpdf1343412
Sak 20-18 Foretakets innspill til Økonomisk langtidsplan 2019-22.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/25.04/Sak 20-18 Foretakets innspill til Økonomisk langtidsplan 2019-22.pdfSak 20-18 Foretakets innspill til Økonomisk langtidsplan 2019-22.pdfpdf435762
Sak 21-18 Avhending av Moenga, gnr 93 bnr 120 og 124 i Sørum kommune.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/25.04/Sak 21-18 Avhending av Moenga, gnr 93 bnr 120 og 124 i Sørum kommune.pdfSak 21-18 Avhending av Moenga, gnr 93 bnr 120 og 124 i Sørum kommune.pdfpdf182483
Sak 21-18 Vedlegg 1 Verdivurdering av Hybelhuset Moenga.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/25.04/Sak 21-18 Vedlegg 1 Verdivurdering av Hybelhuset Moenga.pdfSak 21-18 Vedlegg 1 Verdivurdering av Hybelhuset Moenga.pdfpdf10829856
Sak 21-18 Vedlegg 2 Verdivurdering av Hovedhuset Moenga.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/25.04/Sak 21-18 Vedlegg 2 Verdivurdering av Hovedhuset Moenga.pdfSak 21-18 Vedlegg 2 Verdivurdering av Hovedhuset Moenga.pdfpdf12207726
Sak 22-18 Avhending av en del av Vestveien 15, gnr. 136 bnr 235 i Ski kommune_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/25.04/Sak 22-18 Avhending av en del av Vestveien 15, gnr. 136 bnr 235 i Ski kommune_med vedlegg.pdfSak 22-18 Avhending av en del av Vestveien 15, gnr. 136 bnr 235 i Ski kommune_med vedlegg.pdfpdf942023
Sak 23-18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 08.03.2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/25.04/Sak 23-18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 08.03.2018_med vedlegg.pdfSak 23-18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 08.03.2018_med vedlegg.pdfpdf139792
Sak 24-18 Årsplan styresaker 2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/25.04/Sak 24-18 Årsplan styresaker 2018_med vedlegg.pdfSak 24-18 Årsplan styresaker 2018_med vedlegg.pdfpdf76729
Sak 26-18 Administerende direktørs orienteringer.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/25.04/Sak 26-18 Administerende direktørs orienteringer.pdfSak 26-18 Administerende direktørs orienteringer.pdfpdf50585

Fant du det du lette etter?