Styremøte 25. oktober 2016

Styremøte, 25.10.2016

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
25.10.2016 
Klokkeslett
08:45-14:00 
Sted
Nye nord Nordbyhagen
  

Sak 76-16 Årsplan styresaker 2016_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 25.10.2016/Sak 76-16 Årsplan styresaker 2016_med vedlegg.pdfSak 76-16 Årsplan styresaker 2016_med vedlegg.pdf
Sak 78-16 Administrerende direktørs orienteringer.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 25.10.2016/Sak 78-16 Administrerende direktørs orienteringer.pdfSak 78-16 Administrerende direktørs orienteringer.pdf
Innkalling til møte i styret for Akershus universitetssykehus HF 25.10.2016.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 25.10.2016/Innkalling til møte i styret for Akershus universitetssykehus HF 25.10.2016.pdfInnkalling til møte i styret for Akershus universitetssykehus HF 25.10.2016.pdf
Sak 72-16 Protokoll fra styremøte 21.09.2016.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 25.10.2016/Sak 72-16 Protokoll fra styremøte 21.09.2016.pdfSak 72-16 Protokoll fra styremøte 21.09.2016.pdf
Sak 73-16 Rapport pr. september 2016_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 25.10.2016/Sak 73-16 Rapport pr. september 2016_med vedlegg.pdfSak 73-16 Rapport pr. september 2016_med vedlegg.pdf
Sak 74-16 Forslag til prioritering av investeringer.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 25.10.2016/Sak 74-16 Forslag til prioritering av investeringer.pdfSak 74-16 Forslag til prioritering av investeringer.pdf