Styremøte 25. oktober 2017

Styremøte, 25.10.2017

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
25.10.2017 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Nye nord Nordbyhagen
NN03.001
 

Sak 72-17 Rapport pr september 2017_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 25. oktober 2017/Sak 72-17 Rapport pr september 2017_med vedlegg.pdfSak 72-17 Rapport pr september 2017_med vedlegg.pdfpdf1253885
Sak 73-17 Forslag til prioritering av investeringer 2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 25. oktober 2017/Sak 73-17 Forslag til prioritering av investeringer 2018_med vedlegg.pdfSak 73-17 Forslag til prioritering av investeringer 2018_med vedlegg.pdfpdf643418
Sak 74-17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 19.10.2017_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 25. oktober 2017/Sak 74-17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 19.10.2017_med vedlegg.pdfSak 74-17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 19.10.2017_med vedlegg.pdfpdf186855
Sak 75-17 Årsplan styresaker 2017_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 25. oktober 2017/Sak 75-17 Årsplan styresaker 2017_med vedlegg.pdfSak 75-17 Årsplan styresaker 2017_med vedlegg.pdfpdf79663
Sak 77-17 Administrerende direktørs orienteringer.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 25. oktober 2017/Sak 77-17 Administrerende direktørs orienteringer.pdfSak 77-17 Administrerende direktørs orienteringer.pdfpdf37426
Innkalling til styremøte 25.10.2017 Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 25. oktober 2017/Innkalling til styremøte 25.10.2017 Akershus universitetssykehus HF.pdfInnkalling til styremøte 25.10.2017 Akershus universitetssykehus HF.pdfpdf25678
Sak 71-17 Protokoll fra styremøte 27.09.2017.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 25. oktober 2017/Sak 71-17 Protokoll fra styremøte 27.09.2017.pdfSak 71-17 Protokoll fra styremøte 27.09.2017.pdfpdf45133

Fant du det du lette etter?