Styremøte

Styremøte 26. oktober 2022

Styret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.

20.
oktober
2022
  1. 20. okt. 2022, 08:00 - 14:00