Styremøte 26. september

Styremøte, 26.09.2018

Styret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.

Styremøtene er åpne for allmennheten. Saksliste og dokumenter med vedlegg blir lagt ut her omtrent en uke før møtet.

Les mer om styret

Når og hvor

Dato
26.09.2018 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Losby Gods
 

Innkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 26.09.2018.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/26.09/Innkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 26.09.2018.pdfInnkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 26.09.2018.pdf
Sak 61-18 Protokoll fra styremøte 29.08.2018.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/26.09/Sak 61-18 Protokoll fra styremøte 29.08.2018.pdfSak 61-18 Protokoll fra styremøte 29.08.2018.pdf
Sak 62-18 Rapport pr. 2. tertial 2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/26.09/Sak 62-18 Rapport pr. 2. tertial 2018_med vedlegg.pdfSak 62-18 Rapport pr. 2. tertial 2018_med vedlegg.pdf
Sak 63-18 Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/26.09/Sak 63-18 Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2018_med vedlegg.pdfSak 63-18 Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2018_med vedlegg.pdf
Sak 64-18 Status og oppfølging av styrevedtak 2. tertial 2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/26.09/Sak 64-18 Status og oppfølging av styrevedtak 2. tertial 2018_med vedlegg.pdfSak 64-18 Status og oppfølging av styrevedtak 2. tertial 2018_med vedlegg.pdf
Sak 65-18 Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/26.09/Sak 65-18 Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2018_med vedlegg.pdfSak 65-18 Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2018_med vedlegg.pdf
Sak 66-18 Overføring av Kongsvinger sykehusområde fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/26.09/Sak 66-18 Overføring av Kongsvinger sykehusområde fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF.pdfSak 66-18 Overføring av Kongsvinger sykehusområde fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF.pdf
Sak 67-18 Høring av regional utviklingsplan 2035_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/26.09/Sak 67-18 Høring av regional utviklingsplan 2035_med vedlegg.pdfSak 67-18 Høring av regional utviklingsplan 2035_med vedlegg.pdf
Sak 68-18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 13.09.2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/26.09/Sak 68-18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 13.09.2018_med vedlegg.pdfSak 68-18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 13.09.2018_med vedlegg.pdf
Sak 69-18 Årsplan styresaker 2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/26.09/Sak 69-18 Årsplan styresaker 2018_med vedlegg.pdfSak 69-18 Årsplan styresaker 2018_med vedlegg.pdf
Sak 71-18 Administrerende direktørs orienteringer_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/26.09/Sak 71-18 Administrerende direktørs orienteringer_med vedlegg.pdfSak 71-18 Administrerende direktørs orienteringer_med vedlegg.pdf

Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.