Styremøte 27. april 2016

Styremøte, 27.04.2016

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
27.04.2016 
Klokkeslett
08:45-14:00 
Sted
Nye nord Nordbyhagen
  

Sak 31-16 Oppfølging av Konsernrevisjonens rapport 1-2016 Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 27.04.2016/Sak 31-16 Oppfølging av Konsernrevisjonens rapport 1-2016 Akershus universitetssykehus HF.pdfSak 31-16 Oppfølging av Konsernrevisjonens rapport 1-2016 Akershus universitetssykehus HF.pdf
Sak 32-16 Forslag til økonomisk langtidsplan 2017-20.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 27.04.2016/Sak 32-16 Forslag til økonomisk langtidsplan 2017-20.pdfSak 32-16 Forslag til økonomisk langtidsplan 2017-20.pdf
Sak 34-16 Årsplan styresaker 2016.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 27.04.2016/Sak 34-16 Årsplan styresaker 2016.pdfSak 34-16 Årsplan styresaker 2016.pdf
Sak 36-16 Administrerende direktørs orienteringer.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 27.04.2016/Sak 36-16 Administrerende direktørs orienteringer.pdfSak 36-16 Administrerende direktørs orienteringer.pdf
Innkalling til møte i styret for Akershus universitetssykehus HF 27.04.2016.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 27.04.2016/Innkalling til møte i styret for Akershus universitetssykehus HF 27.04.2016.pdfInnkalling til møte i styret for Akershus universitetssykehus HF 27.04.2016.pdf
Sak 29-16 Protokoll fra styremøte 30.03.2016.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 27.04.2016/Sak 29-16 Protokoll fra styremøte 30.03.2016.pdfSak 29-16 Protokoll fra styremøte 30.03.2016.pdf
Sak 30-16 Rapport pr mars 2016.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2016/Styremøte 27.04.2016/Sak 30-16 Rapport pr mars 2016.pdfSak 30-16 Rapport pr mars 2016.pdf