Styremøte

Styremøte 27. april 2022

Styret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.

27.
april
2022
  1. 27. apr. 2022

Tid og sted

Når

  1. 27. apr. 2022

Type arrangement

Styremøte

Styremøtene er åpne for allmennheten. Saksliste og dokumenter med vedlegg blir lagt ut her omtrent en uke før møtet.

Les mer om styret