Styremøte 27. september 2017

Styremøte, 27.09.2017

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
27.09.2017 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Losby Gods
Losbyveien 270, 1475 Finstadjordet
 

Innkalling til møte i styret for Akershus universitetssykehus HF 27.09.2017.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 27. september 2017/Innkalling til møte i styret for Akershus universitetssykehus HF 27.09.2017.pdfInnkalling til møte i styret for Akershus universitetssykehus HF 27.09.2017.pdfpdf27117
Sak 57-17 Protokoll fra styremøte 21.06.2017.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 27. september 2017/Sak 57-17 Protokoll fra styremøte 21.06.2017.pdfSak 57-17 Protokoll fra styremøte 21.06.2017.pdfpdf47531
Sak 58-17 B-protokoll fra styremøte 21.06.2017_.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 27. september 2017/Sak 58-17 B-protokoll fra styremøte 21.06.2017_.pdfSak 58-17 B-protokoll fra styremøte 21.06.2017_.pdfpdf26092
Sak 59-17 Rapport pr. 2. tertial 2017_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 27. september 2017/Sak 59-17 Rapport pr. 2. tertial 2017_med vedlegg.pdfSak 59-17 Rapport pr. 2. tertial 2017_med vedlegg.pdfpdf1997039
Sak 60-17 Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2017_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 27. september 2017/Sak 60-17 Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2017_med vedlegg.pdfSak 60-17 Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2017_med vedlegg.pdfpdf45110
Sak 61-17 Oppstart av konseptfase for samling av sykehusbasert psykisk helsevern_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 27. september 2017/Sak 61-17 Oppstart av konseptfase for samling av sykehusbasert psykisk helsevern_med vedlegg.pdfSak 61-17 Oppstart av konseptfase for samling av sykehusbasert psykisk helsevern_med vedlegg.pdfpdf2654160
Sak 62-17 Avhending av eiendom.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 27. september 2017/Sak 62-17 Avhending av eiendom.pdfSak 62-17 Avhending av eiendom.pdfpdf27325
Sak 63-17 Protokoll fra foretaksmøte 21.09.2017_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 27. september 2017/Sak 63-17 Protokoll fra foretaksmøte 21.09.2017_med vedlegg.pdfSak 63-17 Protokoll fra foretaksmøte 21.09.2017_med vedlegg.pdfpdf137453
Sak 64-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst i juni, august og september 2017_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 27. september 2017/Sak 64-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst i juni, august og september 2017_med vedlegg.pdfSak 64-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst i juni, august og september 2017_med vedlegg.pdfpdf251163
Sak 65-17 Status og oppfølging av styrevedtak 2. tertial 2017_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 27. september 2017/Sak 65-17 Status og oppfølging av styrevedtak 2. tertial 2017_med vedlegg.pdfSak 65-17 Status og oppfølging av styrevedtak 2. tertial 2017_med vedlegg.pdfpdf30428
Sak 66-17 Årsplan styresaker 2017_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 27. september 2017/Sak 66-17 Årsplan styresaker 2017_med vedlegg.pdfSak 66-17 Årsplan styresaker 2017_med vedlegg.pdfpdf79775
Sak 68-17 Administrerende direktørs orienteringer_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 27. september 2017/Sak 68-17 Administrerende direktørs orienteringer_med vedlegg.pdfSak 68-17 Administrerende direktørs orienteringer_med vedlegg.pdfpdf1938388

Fant du det du lette etter?