Styremøte 28. februar 2018

Styremøte, 28.02.2018

Styret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.

Styremøtene er åpne for allmennheten. Saksliste og dokumenter med vedlegg blir lagt ut her omtrent en uke før møtet.

Les mer om styret

Når og hvor

Dato
28.02.2018 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Nye nord Nordbyhagen
Nye nord 3. etasje, inngang 4. Rom 001.
 

Innkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 28.02.2018.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/28.02/Innkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 28.02.2018.pdfInnkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 28.02.2018.pdf
Sak 01-18 Protokoll fra styremøte 20.12.2017.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/28.02/Sak 01-18 Protokoll fra styremøte 20.12.2017.pdfSak 01-18 Protokoll fra styremøte 20.12.2017.pdf
Sak 02-18 Rapport pr 3. tertial 2017_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/28.02/Sak 02-18 Rapport pr 3. tertial 2017_med vedlegg.pdfSak 02-18 Rapport pr 3. tertial 2017_med vedlegg.pdf
Sak 03-18 Status og oppfølging av styrevedtak 3. tertial 2017_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/28.02/Sak 03-18 Status og oppfølging av styrevedtak 3. tertial 2017_med vedlegg.pdfSak 03-18 Status og oppfølging av styrevedtak 3. tertial 2017_med vedlegg.pdf
Sak 04-18 Årlig melding 2017 Akershus universitetssykehus HF_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/28.02/Sak 04-18 Årlig melding 2017 Akershus universitetssykehus HF_med vedlegg.pdfSak 04-18 Årlig melding 2017 Akershus universitetssykehus HF_med vedlegg.pdf
Sak 05-18 Oppdrag, bestilling og lokale mål 2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/28.02/Sak 05-18 Oppdrag, bestilling og lokale mål 2018_med vedlegg.pdfSak 05-18 Oppdrag, bestilling og lokale mål 2018_med vedlegg.pdf
Sak 06-18 Foretaksrevisjonens årsrapport 2017 og årsplan 2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/28.02/Sak 06-18 Foretaksrevisjonens årsrapport 2017 og årsplan 2018_med vedlegg.pdfSak 06-18 Foretaksrevisjonens årsrapport 2017 og årsplan 2018_med vedlegg.pdf
Sak 07-18 Rullering av økonomisk langtidsplan 2019-22_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/28.02/Sak 07-18 Rullering av økonomisk langtidsplan 2019-22_med vedlegg.pdfSak 07-18 Rullering av økonomisk langtidsplan 2019-22_med vedlegg.pdf
Sak 08-18 Planer innen regionale satsingsområder 2018-2035_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/28.02/Sak 08-18 Planer innen regionale satsingsområder 2018-2035_med vedlegg.pdfSak 08-18 Planer innen regionale satsingsområder 2018-2035_med vedlegg.pdf
Sak 09-18 Oppstart av prosjektinnramming for kreftsenter_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/28.02/Sak 09-18 Oppstart av prosjektinnramming for kreftsenter_med vedlegg.pdfSak 09-18 Oppstart av prosjektinnramming for kreftsenter_med vedlegg.pdf
Sak 10-18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 01.02.2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/28.02/Sak 10-18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 01.02.2018_med vedlegg.pdfSak 10-18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 01.02.2018_med vedlegg.pdf
Sak 11-18 Protokoll fra foretaksmøter 14.02.2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/28.02/Sak 11-18 Protokoll fra foretaksmøter 14.02.2018_med vedlegg.pdfSak 11-18 Protokoll fra foretaksmøter 14.02.2018_med vedlegg.pdf
Sak 12-18 Årsplan styresaker 2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/28.02/Sak 12-18 Årsplan styresaker 2018_med vedlegg.pdfSak 12-18 Årsplan styresaker 2018_med vedlegg.pdf
Sak 14-18 Administrerende direktørs orienteringer_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/28.02/Sak 14-18 Administrerende direktørs orienteringer_med vedlegg.pdfSak 14-18 Administrerende direktørs orienteringer_med vedlegg.pdf

Fant du det du lette etter?