Styremøte 29. august 2018

Styremøte, 29.08.2018

Styret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.

Styremøtene er åpne for allmennheten. Saksliste og dokumenter med vedlegg blir lagt ut her omtrent en uke før møtet.

Les mer om styret

Når og hvor

Dato
29.08.2018 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Nye nord Nordbyhagen
Nye nord 3. etasje, inngang 4. Rom 001.
 

Sak 50-18 Protokoll fra styremøte 21.06.2018.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/29.08/Sak 50-18 Protokoll fra styremøte 21.06.2018.pdfSak 50-18 Protokoll fra styremøte 21.06.2018.pdfpdf43381
Sak 52-18 Rapport pr. juli 2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/29.08/Sak 52-18 Rapport pr. juli 2018_med vedlegg.pdfSak 52-18 Rapport pr. juli 2018_med vedlegg.pdfpdf1526006
Sak 53-18 Konsekvenser av regional økonomisk langtidsplan for 2019-22_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/29.08/Sak 53-18 Konsekvenser av regional økonomisk langtidsplan for 2019-22_med vedlegg.pdfSak 53-18 Konsekvenser av regional økonomisk langtidsplan for 2019-22_med vedlegg.pdfpdf505235
Sak 54-18 Protokoll fra foretaksmøte 19.06.2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/29.08/Sak 54-18 Protokoll fra foretaksmøte 19.06.2018_med vedlegg.pdfSak 54-18 Protokoll fra foretaksmøte 19.06.2018_med vedlegg.pdfpdf114491
Sak 55-18 Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 06.08.2018 og 24.08.2018_med vedlegg 1.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/29.08/Sak 55-18 Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 06.08.2018 og 24.08.2018_med vedlegg 1.pdfSak 55-18 Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 06.08.2018 og 24.08.2018_med vedlegg 1.pdfpdf108386
Sak 55-18 Vedlegg 2 Foreløpig protokoll styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24.08.2018.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/29.08/Sak 55-18 Vedlegg 2 Foreløpig protokoll styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24.08.2018.pdfSak 55-18 Vedlegg 2 Foreløpig protokoll styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24.08.2018.pdfpdf99374
Sak 56-18 Årsplan styresaker 2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/29.08/Sak 56-18 Årsplan styresaker 2018_med vedlegg.pdfSak 56-18 Årsplan styresaker 2018_med vedlegg.pdfpdf80297
Sak 58-18 Administrerende direktørs orienteringer.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/29.08/Sak 58-18 Administrerende direktørs orienteringer.pdfSak 58-18 Administrerende direktørs orienteringer.pdfpdf43082
Innkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 29.08.2018.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2018/29.08/Innkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 29.08.2018.pdfInnkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 29.08.2018.pdfpdf26237

Fant du det du lette etter?