Styremøte 29. mars 2019

Styremøte, 29.03.2019

Styret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.

Styremøtene er åpne for allmennheten. Saksliste og dokumenter med vedlegg blir lagt ut her omtrent en uke før møtet.

Les mer om styret

Når og hvor

Dato
29.03.2019 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Quality Hotel Olavsgaard, Hvamstubben 11, 2013 Skjetten.
 

Sak 17-19 Protokoll fra styremøte 01.03.2019.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2019/29-03/Sak 17-19 Protokoll fra styremøte 01.03.2019.pdfSak 17-19 Protokoll fra styremøte 01.03.2019.pdfpdf63142
Sak 18-19 Årsberetning 2018 med regnskap_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2019/29-03/Sak 18-19 Årsberetning 2018 med regnskap_med vedlegg.pdfSak 18-19 Årsberetning 2018 med regnskap_med vedlegg.pdfpdf1217463
Sak 19-19 Rapport pr februar 2019_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2019/29-03/Sak 19-19 Rapport pr februar 2019_med vedlegg.pdfSak 19-19 Rapport pr februar 2019_med vedlegg.pdfpdf1243460
Sak 20-19 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 01.03.2019 og 14.03.2019_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2019/29-03/Sak 20-19 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 01.03.2019 og 14.03.2019_med vedlegg.pdfSak 20-19 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 01.03.2019 og 14.03.2019_med vedlegg.pdfpdf607974
Sak 21-19 Årsplan styresaker 2019_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2019/29-03/Sak 21-19 Årsplan styresaker 2019_med vedlegg.pdfSak 21-19 Årsplan styresaker 2019_med vedlegg.pdfpdf74946
Sak 23-19 Administrerende direktørs orienteringer_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2019/29-03/Sak 23-19 Administrerende direktørs orienteringer_med vedlegg.pdfSak 23-19 Administrerende direktørs orienteringer_med vedlegg.pdfpdf105056
Innkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 29.03.2019.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2019/29-03/Innkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 29.03.2019.pdfInnkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 29.03.2019.pdfpdf25702

Fant du det du lette etter?