Styremøte

Styremøte

Styret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.

20.
oktober
2023
  1. 20. okt. 2023, 08:30 - 14:00

Tid og sted

Når

  1. 20. okt. 2023, 08:30 - 14:00

Type arrangement

Styremøte

Styremøtene er åpne for allmennheten. Saksliste og dokumenter med vedlegg blir lagt ut her omtrent en uke før møtet.

Styresaker

Andre datoer

  1. 6.
    desember
    2023