Veiledning og litteratursøk

Medisinsk bibliotek, Arrangeres ved bestilling

Biblioteket tilbyr veiledning i litteratursøk eller utfører litteratursøk for deg.

Målgruppe
Ansatte ved sykehuset.

Når og hvor

Tid
Arrangeres ved bestilling
Sted
Bestilling sendes til biblioteket@ahus.no
Send med informasjon om problemstilling, tema eller formål, samt forslag til tidspunkt.