Velferdsteknologi i praksis

Kurs, 15.04.2017, Voksenhabilitering

Voksenhabilitering inviterer til kurs om hva velferdsteknologi i praksis.

Temaene som blir belyst:

  • hva er velferdsteknologi
  • satsningsområde nasjonalt/internasjonalt
  • bruk av Ipad for effektivisert opplæring og økt kompetanse i personalgruppen i en bolig
  • introduksjon til lovverk
  • praktiske problemstillinger
  • etiske refleksjoner

Målgruppe:
Ansatte i bolig, dagsenter, avlastning eller skole.
Det anbefales at fagansvarlig/leder på tjenestestedet deltar.

Påmelding:
Siste frist 15. mars.

Pris:
Kr. 250,- per person.

Når og hvor

Dato
15.04.2017 
Klokkeslett
12:00-14:30 
Sted
Voksenhabilitering Nordbyhagen
  
Arrangør
Voksenhabilitering
 
Kontakt
Telefonnummer: 67 96 84 50
Epost: kundemail.kurs.voksenhabilitering@ahus.no