HELSENORGE

Ahusteamet

Ahusteamet består av jordmødre som veileder og støtter gravide med utfordringer innen psykiatri, rus eller psykososiale belastninger, før, under og etter fødsel. Vi jobber aktivt med holdningsskapende arbeid for å unngå stigmatisering. Vi jobber også ut mot primærhelsetjenesten som fastlege, helsestasjon, rustjenesten, BUP sped- og småbarnsteam, og DPS.Fant du det du lette etter?