Akershus universitetssykehus

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

Kontakt

Telefon
Sentralbord: 67 96 00 00 | Fra utland: +47 67 96 00 00
E-post
Postadresse
Postboks 1000, 1478 Lørenskog