Lytteposten

Dette er et tilbud til pasienter og pårørende som ønsker å gi en tilbakemelding på hvordan de har opplevd møtet med sykehuset. På den måten kan vi få viktig informasjon som vi kan lære av og bruke i videreutviklingen av tilbudet til pasienter og pårørende.

Hvilke saker kan du melde til Lytteposten?
Det kan være alle typer saker, både saker som gjelder sykehusets servicetilbud og hvordan pasientene og de pårørende blir møtt som medmenneske.

Lytteposten skal være et supplement til de eksisterende tilbakemeldingskanalene for alvorlige klagesaker:

Har du noe å utsette på helsehjelpen kan du:

  • Henvende deg til helsepersonellet der du har vært til utredning eller behandling.
  • Sende en anmodning til sykehuset om å få oppfylt dine rettigheter.
  • Klage til Helsetilsynet dersom anmodningen til sykehuset ikke blir etterkommet.
  • Be om bistand fra Pasientombudet i fylket.


Men vi vet av erfaring at mange pasienter og pårørende opplever ting de ønsker å fortelle om selv om det ikke er av en karakter som gjør at det må skrives en formell klage til sykehuset. Alle tilbakemeldinger blir registrert, og avdelingene på sykehuset får tilbakemelding om saker som gjelder de ulike avdelingene.

Vi håper at alle som tar kontakt vil stå fram med navn, men det er mulig å være anonym dersom en ønsker det.

Hvordan ta kontakt?
Kontakt oss per post, epost eller vanlig brev. Vær oppmerksom på at epost ikke må inneholde sensitive personopplysninger (personnummer, diagnose etc.).

Epost
kommunikasjon@ahus.no.

Postadresse
Lytteposten
v/Kommunikasjonsavdelingen
Akershus universitetssykehus
Postboks 1000, 1478 Lørenskog