HELSENORGE

Anestesi, Kongsvinger

Anestesiavdelingen gir støtte til behandling av alvorlig syke pasienter. En av hovedoppgavene er å gi narkose og bedøvelse til pasienter som skal opereres. Avdelingen har ansvaret for informasjon til pasienter og pårørende før operasjon og anestesi, overvåke og sikre vitale funksjoner under inngrep. Anestesipersonell deltar også i behandling og pleie av pasienter i akutte situasjoner.

Fant du det du lette etter?