Ahus avvikler parallell papirkopi av EDI-epikriser

Flere mottakere av elektroniske (EDI) epikriser fra Ahus har av ulike årsaker fått tilsendt automatisk papirkopi parallelt med den elektroniske meldingen. Fra 11. november 2019 avvikles automatisk utsendelse av slik papirkopi.

Utsendelse av brevpost vil heretter kun foregå manuelt ved behov eller når dokumenter ikke kan sendes elektronisk.
Ahus overvåker utgående EDI-meldinger og kontrollerer at forsendelsen er bekreftet mottatt og kvittert av mottaker-systemet. Dersom slik kvittering mangler ettersendes kopi av dokumentet pr post.

Viktig: Brevpost fra Ahus etter 11. november må antas å ikke være mottatt i pasientjournalsystemet og behandles deretter.
 

Ved spørsmål kan du kontakte:
Per Olav Galaas Kristiansen
Rådgiver, Klinisk IKT, Medisinsk teknologi og e-helse
meldingsansvarlig@ahus.no