Analysemateriale til luftveisdiagnostikk

Genteknologisk seksjon minner om at for PCR-analyser av luftveispatogene virus og bakterier, vennligst send
prøve fra nasopharynx på TMVL-medium (rød kork) og tatt med pensel med fleksibel tipp. Mottas prøve tatt på
UTM-medium, vil prøven dessverre ikke bli analysert, da vår metode ikke er validert for dette mediet.

Ved spørsmål kan du kontakte:
Trude Flatås, seksjonsleder
Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi
Telefon 67 96 42 86