Antistoff mot SARS-CoV-2

Immunologisk seksjon har etablert analyse som påviser antistoff mot SARS-CoV-2, viruset som forårsaker sykdommen covid-19. Antistofftesten utføres alle virkedager, og er tilgjengelig fra mandag 25. mai 2020.

Prøvemateriale: serum - 5 mL gelrør

Den nye analysen er en totalantistoff-test, noe som innebærer at alle immunglobulinklassene (IgM, IgA og IgG) vil kunne påvises. Resultatet skiller ikke mellom aktuell/nylig og tidligere infeksjon.

Anbefalt diagnostikk ved mistanke om aktuell infeksjon med SARS-CoV-2 vil som tidligere være prøve fra øvre eller nedre luftveier til PCR-undersøkelse. Antistoffutviklingen tar tid, og antistofftesten vil ofte være negativ tidlig i sykdomsforløpet.

Tidspunkt for serokonversjon varierer fra pasient til pasient, men antistoff vil vanligvis kunne påvises fra 2-3 uker ut i sykdomsforløpet.

Hovedindikasjon for antistofftest er spørsmål om gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2. Analysen vil også kunne være nyttig som diagnostisk supplement for enkelte pasienter med lengre sykdomsvarighet, da sensitiviteten for PCR faller utover i sykdomsforløpet.
Riktig tolkning av resultatet er avhengig av informasjon om klinisk problemstilling. Rekvirent anbefales derfor å angi klinisk informasjon og indikasjon for undersøkelsen når analysen rekvireres.

 
Ved spørsmål kan du kontakte:
Astri Lervik Larsen, overlege
Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Telefon 67 96 69 05 / 67 96 94 12