Åpningstider blodprøvetaking julen 2019

  NordbyhagenSki                Kongsvinger
Mandag 23. desember0730-16000800-15000800-1500
Tirsdag24. desember0730-12000800-11000800-1200
Fredag27. desember0730-16000800-15000800-1500
Mandag30. desember0730-16000800-15000800-1500
Tirsdag31. desember0730-12000800-11000800-1200
Torsdag2. januar0730-16000800-15000800-1500
Fredag3. januar0730-16000800-15000800-1500