Bandasjistvirksomheten på Ahus opphører

Fra og med 1. november 2020 vil bandasjistvirksomheten på seksjon Behandlingshjelpemidler opphøre grunnet hensyn til regelverk for offentlig støtte.

Dette medfører at man ikke lenger kan få levert næringsmidler på blåresept herfra, men må henvende seg til annet apotek/bandasjist. Vi vil kunne levere næringsmidler frem til 1.november 2020 såfremt  lagerbeholdningen rekker.

Det er viktig å presisere at annet forbruksmateriell til ernæringspumpe, nesesonde og gastrostomi fortsatt vil bli utlevert fra Behandlingshjelpemidler. 

Ved spørsmål kan du kontakte:
Benedicte Høgvard 
Telefon 481 15 371
E-post bandasjist@ahus.no

 

Mona Eriksen, seksjonsleder
Behandlingshjelpemidler
Medisinsk teknologi og e-helse