Bekreftelsesanalyse av rusmidler i urin

I forbindelse med oppstart av spesifikk analyse for THC-syre i urin har laboratoriet besluttet å forenkle rekvirering av bekreftelsesanalyser for rusmidler i urin.

Fra og med 9. oktober 2018 vil det automatisk bli utført bekreftelsesanalyser på alle screeningprøver som er positive for benzodiazepiner og/eller cannabis. Det vil dermed ikke lenger være behov for å spesifisere ønske om bekreftelsesanalyse(r) av disse to analysene ved rekvirering.

Ved spørsmål, kan du kontakte:
Ine Katrine Granberg, spesialbioingeniør, telefon 67 96 61 72
Eric Dizerens, lege i spesialisering, telefon 67 96 15 34
Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi