Bildediagnostikk på Ski sykehus stenger for CT-undersøkelser 01.01-16.02.2020

Akershus universitetssykehus HF investerer i ny CT på Ski, og driften må derfor stenges i noen uker. Primærhelsetjenesten oppfordres til å benytte andre instanser i perioden.

Vi beklager ulempen det vil medføre for våre pasienter og henvisere i denne perioden.

Bildediagnostisk avdeling, Seksjon Ski vil med ny maskin tilby nye typer undersøkelser som CT-angio, med bedre bildekvalitet og raskere undersøkelser.


Ved spørsmål kan du kontakte:
Siri Gjervan, seksjonsleder
Bildediagnostisk avdeling, seksjon Ski
Telefon 64 85 65 42