Blodbanken informerer om bytte av prøveglass fra 4 ml til 6 ml EDTA

Blodbanken har fått ny analysemaskin for pretransfusjonsanalyser (AB0-typing og antistoffscreening).

Maskinen utfører også identifisering av antistoff hos pasienter med positiv screening. For å utføre denne analysen trenger vi litt mer prøvemateriale. Vi ønsker derfor at alle rekvirenter nå tar 6 ml EDTA glass til blodbanken. 

 
Ved spørsmål kan du kontakte:
Beate Tandberg Wangen
Seksjonsleder
Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling
Telefon 67 96 12 50 / 67 96 12 18