Blodprøvetaking til hematologiske analyser, 4 ml EDTA-glass

Vi minner om at blodprøver til hematologiske analyser fremdeles skal tas på 4 ml EDTA glass (korte), og IKKE på 6 ml EDTA glass (lange).

Årsaken til dette er at de lange glassene ikke passer til våre instrumenter, og kan forårsake instrumentproblemer og driftsstans.

Prøver til IMTRA for blodtypescreening skal tas på 6 ml EDTA-glass som tidligere oppgitt.

 

Ved spørsmål kan du kontakte:
Line Steffarud
Seksjonsleder, Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi
Telefon 67 96 42 85