Blodprøvetaking til hematologiske analyser, 4 ml EDTA-glass

Vi minner om at blodprøver til hematologiske analyser fremdeles skal tas på 4 ml EDTA glass (korte).

Dessverre kan vi ikke benytte 6 ml EDTA glass da disse er for lange for våre instrumenter.


Ved spørsmål kan du kontakte:
Line Steffarud
Seksjonsleder
Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi
Telefon 67 96 42 85