Bruk av faks ved varebestillinger utgår ved laboratoriet på Ahus, Nordbyhagen

Vi avvikler vår bruk av faks for varebestillinger fra og med 1. desember 2019.

I løpet av de siste månedene har vi sett at antallet varebestillinger tilsendt på faks er kraftig redusert og vi velger derfor å avvikle denne tjenesten fra 1. desember 2019.

Utsendelse av prøvetakingsutstyr fortsetter som før, men varebestillinger sendes nå på følgende måter:

Alle varebestillinger via e-post og nettside besvares, slik at dere får en bekreftelse på at bestillingen er mottatt.

Vi gjør oppmerksom på at laboratoriet ved Kongsvinger sykehus opprettholder sin bruk av faks.


Ved spørsmål kan du kontakte:
Kirsten Elvsaas
Laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten
Telefon 67 96 94 57