Diagnostikk og teknologidivisjonen går over til digitalt nyhetsbrev

Vi går nå over til utsendelse av nyhetsbrev digitalt. Papirversjon avvikles. Les mer om saken på Kompetansebroen.