Endring av analysemetode for vitamin D

Fra og med 3. juli 2018 vil vitamin D bli analysert ved hjelp av en immunologisk metode i stedet for nåværende kromatografiske metode. Analysen blir dermed utført på samme instrument som de mest brukte klinisk kjemiske analyser.

Denne endringen betyr i praksis at det ikke lenger vil være behov for et separat serumglass til vitamin D, og at analysen i stedet kan utføres på vanlig gelglass sammen med andre klinisk kjemiske analyser.

Beslutningsgrenser for vurdering av vitamin D status er uendret. 

For ytterlige informasjon om vitamin D-analysen vises det til laboratoriehåndboka.

 

Ved spørsmål, kan du kontakte:
Ingeborg Berge Nyland, spesialbioingeniør, tlf. 679 66545
Eric Dizerens, lege i spesialisering, tlf. 679 61534
Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi