Endring av rutine ved blodprøvetaking til ACTH

Fra og med 6. april trenger ikke ACTH tas på kalde glass og settes på isvann.

Ny prosedyre er:

  • Prøvene tas på EDTA-rør
  • Prøverøret fylles helt  opp og blandes ved å snu det opp ned 8-10 ganger, unngå hemolyse
  • Prøven må sentrifugeres innen  30 min.
  • Alt av plasma overføres til plastrør og fryses
  • Plasma sendes frosset til laboratoriet

  
Ved spørsmål kan du kontakte:
Elin Hareton, seksjonsleder
Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi
Telefon 951 72 035