Endring i ringegrenser for varsling av grovt patologiske prøvesvar ved Kongsvinger

Ved Akershus universitetssykehus Nordbyhagen og Kongsvinger har man til nå benyttet stort sett de samme ringegrensene for varsling av grovt patologiske medisinsk biokjemiske prøvesvar, med noen unntak.

For å samkjøre mest mulig, vil Kongsvinger fra 20. desember bruke de samme ringegrensene som Nordbyhagen. Se dokument «Grenser for telefonvarsling av grovt patologiske medisinsk biokjemiske prøvesvar». Dette dokumentet finnes under Svarutgivelse i laboratoriehåndboka for Ahus, som er tilgjengelig via nettsidene til Ahus. 

  
Ved spørsmål kan du kontakte:
Gunnhild Kravdal, avdelingsoverlege, medisinsk biokjemi, telefon 67 96 45 30
Laila Flaen Fjellheim, seksjonsleder, Kongsvinger medisinsk biokjemi og blodbank, telefon 62 88 71 04