Endring i svartid for Antitrombin

Vi mottar få blodprøver til antitrombin bestemmelse.  Reagenset som benyttes har kort holdbarhet på instrumentet, og vi vil derfor gå fra daglig analysering av antitrombin til 3 dager i uken.

​Øyeblikkelig hjelp for pasienter med sepsis / DIC problemstilling kan utføres på forespørsel fra rekvirerende lege til telefon 67 96 42 96.

Ny svarresponstid vil være inntil 3 virkedager.

Ved spørsmål kan du kontakte:

Lamya Garabet, overlege - Telefon 67 96 12 30
Grete Østenheden, spesialbioingeniør - Telefon 67 96 47 76
Line B. K. Steffarud, seksjonsleder - Telefon 976 97 301

  • Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi