Endring på elektroniske svar

I forbindelse med oppfølgingen av nasjonale retningslinjer for adressering av elektroniske meldinger vil det bli endring på elektroniske svar innen medisinsk mikrobiologi og medisinsk biokjemi.

Nå benyttes legekontorets organisasjonsnummer og legens HPR-nr. ved forsendelse, dette skal endres til legekontorets HER-ID og legens HER-ID. 

Overgangen skjer gradvis, men skal være gjennomført for alle legekontorene innen 30. juni 2018.

Endringen medfører at nye leger må få opprettet HER-ID i Adresseregisteret før det kan sendes elektroniske svar.

Ved spørsmål kan du kontakte:
Medisinsk teknologi og e-helse
Åse H. Kaksrud
IKT-rådgiver 
Tlf. 67 96 95 80