Endringer i referanseintervaller for TSH, fritt T4 og fritt T3

Det er fastsatt nye referanseintervaller for TSH og fritt T3 hos voksne samt gjort justeringer i referanseintervallene for TSH, FT4 og FT3 hos barn. Endringene gjelder fra 12. desember 2018.

Nye referanseintervaller for voksne (> 20 år):
TSH  0,3 - 4,2 mIE/L
FT3   3,1 - 6,8 pmol/L

Oppdaterte referanseintervaller for barn:

Referanseintervallene er basert på informasjon fra analyseleverandøren (Reference Intervals for Children and Adults. Elecsys Thyroid Tests. Roche Diagnostics, 2009) og benyttes av de fleste laboratorier som bruker samme analyseinstrumenter.

For ytterligere informasjon om analysene vises til vår laboratoriehåndbok.

  

Ved spørsmål kan du kontakte:
Gunnhild Kravdal
Overlege, Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi
Telefon 67 96 45 30