Forsendelse av cervixprøver til cytologisk undersøkelse

Cytologilaboratoriet mottar daglig over 200 cervixprøver. For å ivareta pasientsikkerheten på best mulig måte, ber vi om at dere følger våre anbefalinger nedenfor.

 • Sjekk at rekvisisjonene er korrekt utfylt med både rekvirent, (lege og institusjon/avdeling) og pasientinformasjon, relevante kliniske opplysninger (ikke kopi av journal med mange ikke-relevante, taushetsbelagte opplysninger). Husk også å krysse av eller skrive hvor materialet er tatt fra.

 • Rekvisisjonene skal skannes, og bør derfor ikke krølles eller brettes. Ved mange prøver, legg alle rekvisisjonene i en bunke før de eventuelt brettes en gang.

 • Sorter cytologirekvisisjoner og prøver for seg og histologi-/biopsirekvisisjoner og prøver for seg.

 • Merking av prøver:
  Prøvene merkes med pasient-ID, det er ikke tilstrekkelig med QR-kode. Ved bruk av etikett, skal disse festes rett til høyre for QR-kodene. Det er viktig at denne ikke går over lokket eller dekker spalten i bunnen av beholderen. Begge deler må være fri for at prosesseringen i maskinen skal gå uten problemer.
  Bilde cyt-glass etikett.jpg

 • Flere rekvirenter tar mange cervixprøver. Disse kan med fordel sendes i kamskjellene som dere får prøveboksene i. Sett prøvene i skjellet i rekkefølge som vist på bildet til høyre. Legg rekvisisjonene i tilsvarende rekkefølge som prøvene og brett dem samlet. Rekvisisjonene kan eventuelt legges i konvolutt som festes til kamskjellet.
  cervix kamskjell nr.jpg cervix kamskjell med prøveglass.jpg

Ved spørsmål kan du kontakte:
Bente Ekeberg
Seksjonsleder
Avdeling for patologi
Telefon 67 96 41 53